nutthawut's Blog

Just another WordPress.com site

การเลือกตั้ง ส.ก.,ส.ข.

ผมได้ไปเห็นการเลือกตั้ง ส.กและส.ข. เลยนำมาreviewครับ

การอธิบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งของบ้านผม

ที่อยู่ บ้านเลขที่ 278/55 ซอย วัดสังข์กระจาย ถนน เพชรเกษม แขวง วัดท่าพระ เขต บางกอกใหญ่

จังหวัด กรุงเทพมหานคร 106000

 

ในเขตเลือกตั้งนี้ มีพรรคสมัคร 2 พรรค คือ พรรคประชาธิปปัตย์, พรรคเพื่อไทย

มีผู้สมัครทั้งหมด 16 คน แบ่งเป็น

สก. ผู้สมัครพรรคประชาธิปปัตย์ 1 คน คือ

1.นาย วิรัช คงคาเขตร

สก. ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย 1 คน คือ

1.นาง ทิพย์ประภา สุขบุญ

 

สข. ผู้สมัครพรรคประชาธิปปัตย์ 7 คน คือ

1.นายสุภชัย ทองผจง

2.นางรุ่งทิวา  เลิศสุขีเกษม

3.นายสมชาย  เทียมเมือง

4.นายสรวุฒิ  ดิสสะมาน

5.นายมีศักดิ์  ชมภูสาร

6.นายประถมพันธ์ คำนักดิษฐ์

7.นายชัยชาญ ช่วยชู

สข. ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย 7 คน คือ

1.นาวาเอก(พิเศษ) สมชาย บุญจันทร์

2.นายณัฐวุฒิ ศณีชัยญา

3.นายนามสิน เทวาพิทักษ์พงศ์

4.นายสันติ วังวิเศษกุล

5.จ.อ.พัลลภ ฤกษ์บุญรอง

6.นายสมควร ใจภักดี

7.นายสมชาย จรุญวงษ์

 

 

 

 

 

ด.ช.ณัฐวุฒิ ชิณณะรุ่งเรือง ม.3/1 เลขที่20

 

สรุปผลการเลือกตั้ง

ผู้ที่ได้ สก. คือ

นายวิรัช  คงคาเขตร  พรรคประชาธิปัตย์  ได้คะแนน 14, 131 คะแนน

ผู้ที่ได้ สข. มีจำนวน 7 คน คือ

นางรุ่งทิวา  เลิศสุขีเกษม         คะแนน  14,468  คะแนน
นายสุภชัย ทองผจง                   คะแนน 14,183  คะแนน 
นายสมชาย  เทียมเมือง            คะแนน 13,928 คะแนน
นายสรวุฒิ  ดิสสะมาน             คะแนน 13,849  คะแนน
นายมีศักดิ์  ชมภูสาร                คะแนน 13,801 คะแนน

นายชัยชาญ ช่วยชู                     คะแนน 13,774 คะแนน

นายประถมพันธ์ คำนักดิษฐ์      คะแนน 13,746 คะแนน

          ทั้งหมดเป็นผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ โดยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมด 57,682 คน มาใช้สิทธิ 25,214 คน คิดเป็นร้อยละ 43.71

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: